Ångerrätt, returer och reklamationer

Om produkter du får i din beställning är skadade eller om det saknas en produkt är det möjligt för dig att, enligt konsumentköplagen, häva köpet, få en ersättningsvara eller prisavdrag på din beställning. Reklamationstiden är vanligtvis 2 år efter att du har hämtad produkten. För att åtgärda en defekt på varan måste vi meddelas inom rimlig tid efter att du upptäckte felet. Om det händer inom två månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, så meddelar du oss i tid.

 

1. På annabelleminerals.com kan du returnera produkter du har köpt från oss inom 14 dagar. Tidsfristen anses vara uppfylld om kunden har meddelat oss innan tidsfristen. Observera att varan alltid måste returneras oanvänd, komplett och i originalförpackningen.

2. När du returnerar produkter, använd returkortet som bifogas med försäljningsvillkoren. När vi har fått produkten återbetalar vi försäljningsbeloppet. Det aktuella beloppet kommer att återbetalas inom 14 arbetsdagar efter det att returen registrerats mottagen hos oss.

3. Returpaket betalas av avsändaren. Vänligen skicka inte kontant med i paketet. Transport vid retur av produkter betalas av avsändaren (köparen).

 

Varor ska skickas till:

Mottagarer: BLM Sp. z o.o.

ul. gen. Maczka 9

43-300 Bielsko-Biala

Polen

 

PRODUKT UTBYTE

1. Köparen har rätt att byta produkt mot en annan inom 14 dagar efter mottagandet av leveransen. Tidsfristen anses vara uppfylld om kunden har meddelat oss innan tidsfristen.

2. Köparen kan utbyta produkter med hjälp av en anteckning som bifogas med försäljningsvillkoren som bilaga nr 1.

3. Rätten att ändra produkter gäller inte om produkten öppnades, användes eller skadades.

4. Produkten måste skyddas mot transportskador.

5. Returpaket och ny leverans betalas av köparen.

6. Efter mottagandet av produkten kontrollerar säljaren om det finns skäl för att produkten ska bytas mot en ny.

7. Om säljaren finner att det finns anledning att byta, skickas en ny produkt inom 14 dagar.