Angrerett, retur og reklamasjon

 

Dersom et produkt har feil eller mangler kan du kreve omlevering, prisavslag eller kansellering av kjøpet i henhold til Lov om Forbrukerkjøp. Reklamasjonsfristen er vanligvis to år etter at du mottok produktet. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi varsles i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Du har alltid reklamert tidsnok hvis det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

 

1. På eshopannabelle.com kan du returnere produkter du har kjøpt hos oss innen 14 dager.  Fristen er å anse som overholdt dersom kunden har gitt oss beskjed innen fristens utløp. Vær oppmerksom på at varen alltid må returneres ubrukt, komplett og i originalemballasjen.

2. Ved retur av produkter bruker du returseddel vedlagt til salgsbetingelsene. Etter at vi har mottatt produktet refunderer vi salgsbeløpet. Det aktuelle beløpet tilbakebetales innen 14 virkedager etter at returen er registrert mottatt hos oss.

3. Returpakker betales av senderen. Vennligst ikke send pakker i oppkrav, for disse vil ikke bli avhentet. Transport eller porto ved retur av produkter betales av avsenderen (kjøper).

 

Varene sendes til:

Mottaker: BLM Sp. z o.o.

ul. gen. Maczka 9

43-300 Bielsko-Biala

Polen

 

PRODUKTBYTTE

1. Kjøperen har rett til å bytte produkt mot et annet innen 14 dager etter å ha mottatt forsendelsen. Fristen er å anse som overholdt dersom kunden har gitt oss beskjed innen fristens utløp.

2. Kjøperen kan bytte produkter ved å bruke seddel vedlagt til salgsbetingelsene som vedlegg nr 1.

3. Rett til produktbytte gjelder ikke dersom produktet ble åpnet, brukt eller skadet. 4. Produktet må sikres mot transportskader.

5. Returpakke og ny forsendelse betales av kjøperen.

6. Etter å ha mottatt produktet, kontrollerer selgeren om det finnes grunn til at produktet byttes mot et nytt.

8. Dersom selgeren konstaterer at det finnes grunn til bytte, sendes et nytt produkt innen 14 dager.

Loading...