KÖPVILLKOR FÖR E-HANDEL HOS:

WWW.ANNABELLEMINERALS.COM

 

        § 1

Definitioner

1.”Webbsida” avser Säljarens webbsida: www.annabelleminerals.com

2. ”E-butik” avser e-butiken www.annabelleminerals.com där Säljaren erbjuder sina Produkter till försäljning.

3. ”Säljaren/”Vi”/”Oss”” avser BLM Sp. z o.o., registreringsadress Bielsko-Biala, ul. gen. Maczka 41/10a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen, registrerat vid Tingsrätten i Bielsko-Biala under registreringsnummer KRS 472024, skatteidentifieringsnummer NIP 9372667053 och organisationsnummer REGON 243335940.

4. ”Kunden” avser den privatperson (konsument) som uppges som kund i samband med en beställning av Produkter via E-butiken, i det följande också kallad för “du” / “dig” / “ditt” etc.

5. ”Produkter” avser varor som Säljaren erbjuder till försäljning via E-butiken

6. ”Köpvillkoren” avser dessa avtalsvillkor för e-handel hos www.annabelleminerals.com

 

        § 2

Allmänt

1. Dessa Köpvillkor gäller såsom avtal mellan dig som konsument och Säljaren och är tillämpliga för din registrering av konto hos E-butiken samt för alla beställningar av Produkter som du gör via E-butiken.

2.  Det är viktigt att du läser igenom dessa Köpvillkor noga tillsammans med ytterligare information som delges dig i samband med att du beställer Produkter i E-butiken såsom pris- och fraktuppgifter och säkerställer att du är OK med dem innan du beställer Produkter i vår E-butik.

3. För att du ska kunna beställa Produkter i E-butiken krävs att du godkänner dessa Köpvillkor, att du har fyllt 18 år, inte står under förmyndarskap och i övrigt har kapacitet att ingå avtal. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att kunna beställa Produkter från oss.

4. Köpvillkoren ska följas av såväl dig som Kund som av oss som Säljare.

5. Köpvillkoren finns alltid publicerade på vår Webbsida på ett sätt som gör det möjligt för dig att när som helst läsa, ladda ner, spara och/eller skriva ut dem.

 

         § 3

Beställning och ingående av avtal

1. Säljaren tillhandahåller detaljerade uppgifter om Produkterna i E-butiken vilket särskilt innefattar uppgift om priser, betalnings- och leveransvillkor samt eventuella fraktkostnader och andra avgifter.

2. Genom att lägga ut Produkterna i E-butiken erbjuder Säljaren dig en möjlighet att lägga en order för att beställa en eller flera av Produkterna.

3. I samband med att du lägger en order behöver du välja vilken/vilka Produkter du vill beställa, vilket antal samt önskat betalnings- och leveranssätt.

4. Ordrar kan läggas i E-butiken dygnet runt alla dagar.

5. Avtal om köp av Produkter som du valt att beställa från Säljaren ingås mellan dig och Säljaren när Säljaren accepterar din beställning om att köpa Produkterna ifråga genom att du får en beställningsbekräftelse från Säljaren per e-post.

6. Efter att Säljaren har erhållit ordern från dig behöver Säljaren omedelbart verifiera att order- och kunduppgifterna för den aktuella beställningen är korrekta. I samband med detta kan Säljaren behöva kontakta dig såsom för att verifiera någon uppgift eller säkerställa att de uppgifter som anges avseende leveransadress i ordern stämmer.

7. Om Säljaren blir uppmärksammad på att order- eller kunduppgifterna är felaktiga ska Säljaren i första hand söka kontakt med Kunden för att rätta uppgifterna. Visar det sig vara omöjligt att kontakta Kunden eller rätta felen, förbehåller sig Säljaren rätt att annullera ordern och, om möjligt, kontakta Kunden för att informera om detta. Har Kunden betalat ordern betalar Säljaren tillbaka sådan eventuell förskottsbetalning inom 14 dagar från det att ordern annulleras.

8. Säljaren ska göra sitt yttersta för att utbudet i E-butiken ska vara aktuellt. I händelse av att Säljaren accepterar en order för Produkt/Produkter som visar sig vara slutsåld(a) eller av annat skäl inte är tillgängliga för Säljaren och därmed inte möjliga för Säljaren att leverera till Kunden ska Säljaren meddela detta till Kunden per e-post. För det fall Kunden har betalat för ordern i förskott betalar Säljaren tillbaka sådan eventuell förskottsbetalning inom 14 dagar från det att ordern annullerats av Säljaren.

 

    § 4

Pris och Betalning

1. För varje order gäller det pris som anges för Produkterna i samband med din beställning via E-butiken. Vi reserverar oss för eventuella tekniska fel, tryckfel eller felskrivningar. Alla våra priser anges i svenska kronor och inkluderar moms, momsen redovisas på bestälningsbekräftelsen/kvittot.

2. Kund väljer ett av följande betalningssätt:

a. direkt bankbetalning (Payson Checkout)

b. PayPal

c. kortbetalning (betaltjänsten P24)

3. Du kan betala med följande kreditkort: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

        § 5

Leverans

1. Produkterna levereras med kurirföretaget DHL till ett utlämningsställe för paket nära dig (för större paket) eller hem till dig (för mindre paket som får plats i din brevlåda).

2. Leveranskostnaden är 49 kronor. Vid beställningar över 500 kronor är leveransen gratis.

3. Leveranskostnaden ska betalas av Kunden om inte annan information lämnas från Säljarens sida i E-butiken.

4. Om Kunden beställer flera Produkter kan Säljaren välja att skicka Produkterna till Kunden uppdelat i flera paket och med separata leveranser. Detta ska dock inte påverka Kundens leveranskostnad som alltid ska vara densamma och överensstämma med vad Kunden informerats om i samband med beställningen.

5. Beställda Produkter skickas till Kunden efter att Kunden har erlagt betalning.

6. Uppskattad leveranstid är 3 till 7 vardagar.

7. Säljaren förbehåller sig att längre leveranstider kan förekomma i samband med specialerbjudanden beroende på exempelvis antalet pågående ordrar.

8. Äganderätten till Produkterna överförs till Kunden vid den tidpunkt då Kunden mottar Produkterna.

 

 

        § 6

Hållbarhetstid

För de flesta av Produkterna finns en symbol eller tidsangivelse på produkten som indikerar produktens hållbarhetstid efter öppning. Hudvårdsoljor har en hållbarhetstid på 6 månader och övriga sminkprodukters hållbarhetstid är 12 månader från det att de öppnats.

 

Notera att hållbarhetstiden påverkas av hur du förvarar och använder produkten. Vi rekommenderar dig särskilt att inte förvara Produkterna för varmt eller utsätta dem för direkt solljus.

 

Om du har fått någon allergisk reaktion av produkter som du köpt från oss kan du kontakta kundtjänst.

 

        § 7

Ångerrätt

1. Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar. Du behöver inte ange någon anledning till varför du väljer att ångra dig.

2. Ångerrätten ska utövas inom 14 dagar från det datum då du (eller eventuell annan person som du uppdragit att motta dina varor) mottog den sista av de Produkter som din beställning omfattar.

3. Utövande av ångerrätt samt retur sker genom att du (inom tidsfristen om 14 dagar) fyller i vår returblankett i bilaga 1 till dessa Köpvillkor och skickar ifylld blankett tillsammans med de Produkter som du vill returnera till: BLM Sp. z oo, ul. gen. Maczka 41/10 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen

4. Observera att ångerrätten ej gäller för sminkprodukter som är öppnade, använda eller på något sätt förstörda eller skadade såsom att försegling eller originalförpackning är bruten. Detta på grund av hälso- och hygienskäl. Om de aktuella Produkterna omfattas av ångerrätten men Säljaren fastställer att de Produkter som returnerats på annat sätt minskat i värde som en följd av Kundens hantering av Produkterna har Säljaren rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar de aktuella Produkternas nuvarande värde jämfört med Produkternas ursprungliga värde.

5. Produkter som returneras ska packas så att de inte skadas vid frakten. Säljaren ansvarar inte för Produkter som returneras av Kund under den tid som de skickas tillbaka till Säljaren från Kund med anledning av ångerrätt eller reklamation.

6. Kunden betalar själv kostnaden för returfrakt i samband med utövande av ångerrätt.

7. Säljaren ska omedelbart efter att ha erhållit returpaketet verifiera om ångerrätten kan utövas.

8. Om Säljaren fastställer att ångerrätten gäller ska Säljaren senast 14 dagar efter det att vi mottog ditt returpaket återbetala det belopp som du erlagt för de Produkter som ångerrätten omfattar. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

     

     § 8

Reklamationer

1. Upptäcks en fysisk skada på varan (t ex Produktens förpackning är skadad), får detta reklameras.

2. Säljaren görs sitt bästa för att leverera felfria Produkter. Säljaren undersöker Produkterna innan de skickas till Kund. Skulle Produkterna du beställt trots detta vara trasiga eller felaktiga när de anländer till dig har du tre års reklamationsrätt på ursprungliga fel från den dag du mottar de aktuella Produkterna.

3. Kund som önskar göra gällande fel avseende beställda Produkter ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Säljaren skriftligen per e-post till: ask@annabelleminerals.com.

4. I reklamationsmeddelandet ska Kunden uppge sitt namn, sin address och sin e-post.

5. Säljaren ska hantera reklamationer inom 14 dagar från mottagen reklamation från Kund.

6. Säljaren ska meddela Kunden sitt beslut angående reklamationen. Detta ska ske skriftligen.

8. Produkter som returneras ska packas så att de inte skadas vid frakten. Säljaren ansvarar inte för Produkter som returneras av Kund under den tid som de skickas tillbaka till Säljaren från Kund med anledning av ångerrätt eller reklamation.

 

     § 9

Tillämplig lag och tvistlösning

1.    Köpvillkoren regleras av svensk lag. Vid tvist hänvisas Kunden till ARN som nås via webbsidan: www.arn.se och per post enligt adressen nedan. Säljaren följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

 

2.    Vid eventuell tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av Köpvillkoren ska Säljaren och Kunden i första hand försöka komma överens. Tvisten ska annars prövas av svensk domstol.

3.    Som konsument har du som Kund även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning på nätet (ODR, Online Dispute Resolution) som du når via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

 

     § 10

Övrigt (kontakt, överlåtelse, rättigheter & force majeur)

1. Vill du fråga något, tycka till eller dela med dig av en tanke gällande vår E-butik eller Produkter? Skicka e-post till: ask@annabelleminerals.com

2. Samtliga immateriella rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter till Produkterna, E-butiken och allt innehåll däri inklusive produktnamn och varumärken tillkommer Säljaren eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

3. Säljaren är befriad från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Säljarens kontroll som Säljaren inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit såsom men inte begränsat till krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av digitala tjänster som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Säljaren drabbas av hinder som avses i denna punkt.

 

 

Dessa Köpvillkor gäller fr.o.m. den 1 maj 2018 och tills vidare. För varje avtal som ingås mellan Säljaren och Kunden tillämpas den version av Köpvillkoren som gäller den dag då avtalet ingås.

 

 

***

 

 

Bilaga 1 – returblankett

Mottagare: BLM Sp. z oo, ul. gen. Maczka 41/10 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen

Härigenom vill jag/vi(*) utöva min/vår ångerrätt avseende följande varor:

Produktnamn

Antal

Pris

 

Beställningsdatum (*) / leveransdatum (*):

                                          

Kundens för- och efternamn:

                                          

Kundens adress:

                                         

Kundens namnteckning:

                                         

Datum:

                                          

(*) radera om ej tillämpligt

Loading...