Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem, czyli podmiotem zarządzającym Twoimi danymi osobowymi, jest BLM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. gen. Maczka 9 (dalej  „My” lub „Spółka”) prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem www.annabelleminerals.com (dalej „Eshop”).

Chciałbyś się z nami skontaktować, by uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz na info@annabelleminerals.pl lub skontaktuj się z nami listownie (BLM Sp. z o.o., ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała)

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Przekazałeś je nam podczas zakładania konta, zapisu do newslettera, a także później, składając zamówienia i dokonując transakcji w naszym Eshopie.

I. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BLM Sp. z o.o.?

II. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

III. Jakie masz uprawnienia wobec naszej Spółki w kwestii przetwarzanych danych?

IV. W jakich sytuacjach możesz się zgłosić sprzeciw do przetwarzania Twoich danych?

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

VII. Czy przekazujemy Twoje dane do ośrodków spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

VIII. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

I. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BLM Sp. z o.o.?

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Eshopu, w tym realizowania zamówień i płatności za produkty zakupione w Eshopie;
 • tworzenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, a także umożliwienia obsługi Twojego konta, transakcji
 • oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
 • realizacji umów sprzedaży zawartych w Eshopie;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w sytuacji, w której złożysz takie zgłoszenie;
 • obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktu z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług lub sprzedażą naszych produktów;
 • zapewnienie prawidłowej obsługi i realizacji usług płatniczych.

Ponadto, jesteśmy zobligowani przepisami prawa od nas przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych oraz rachunkowych.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody, przetwarzamy też Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenie działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego;
 • kontakt z Tobą poprzez e-mail, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • zapisywanie danych w plikach cookies.

Co istotne, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Zrobisz to w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Dopóki nie wycofasz zgody,
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • przeprowadzanie badań i analiz Eshopu, na przykład w celu kontrolowania funkcjonalności naszego sklepu internetowego, poprawy jakości usług czy poznania podstawowych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb oraz pytań, przekazywanych przede wszystkim działowi obsługi klienta oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadkach, gdy nie są one bezpośrednio związane
  z realizacją naszej umowy;
 • przygotowywanie programów lojalnościowych, konkursów oraz pozostałych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych
  i mediacyjnych;
 • przeprowadzanie badań statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (możliwości przedstawienia spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

II. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Aby móc zawrzeć i zrealizować zawartą między nami umowę oraz świadczyć Ci usługę prowadzenia konta w Eshopie, wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu (dla osób fizycznych);
 • adres email, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (dla konta dla firm).

W przypadku, w którym - z jakiegoś powodu - nie podasz wyżej wymienionych danych osobowych, niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy. W konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu lub założyć konta w Eshopie.

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa, możemy poprosić Cię o podanie innych niezbędnych danych. Mogą być to względy rachunkowe lub podatkowe. Poza tymi przypadkami, podanie danych jest dobrowolne.

III. Jakie masz uprawnienia wobec naszej Spółki w kwestii przetwarzanych danych?

Gwarantujemy przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z wyżej wymienionych uprawnień tych możesz skorzystać, w momencie:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niepełne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Twoje dane nie będą już konieczne
  do realizacji celów, dla których zostały zebrane przez naszą Spółkę; gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych; gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zgromadzone w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną kierowanych do dziecka;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres, który pozwoli nam zweryfikować poprawność tych danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak nie będziesz chciał/a, aby zostały całkowicie usunięte; gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą stać się przydatne
  dla Ciebie, na przykład do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Twoich danych realizowane jest na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IV. W jakich sytuacjach możesz się zgłosić sprzeciw do przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym są dla tego celu profilowane.

Miej na uwadze, że z prawa do sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które wspierają nas w oferowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną oraz sprzedaży internetowej, czyli takim, które zapewniają: usługi pocztowe, płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, księgowe, prawne, które wspomagają obsługę użytkowników oraz klientów Eshopu, pomagają w promocji ofert, wspierają nas w kampaniach marketingowych. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustwom i nadużyciom. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu.

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj.

Onsite: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostosowywaniu treści technicznych, promocyjnych prezentowanych na stronie do Twoich potrzeb, w tym produktów, promocji i ofert. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj.

Twoje dane osobowe udostępniamy usługodawcom, którzy wpierają nas w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Twoich potrzeb, w tym w doborze oferowanych Ci produktów, promocji oraz ofert, a także w komunikacji, gdy ją zainicjujesz. Jednym z takich usługodawców jest spółka Chatbots Sp. z o.o. 

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w czasie obowiązywania zawartej między nami umowy oraz po jej zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim podatkowych i rachunkowych;
 • przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania naszej umowy.

Za Twoją zgodą przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych. Dzieje się
to do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W trakcie organizacji oraz trwania programów lojalnościowych, konkursów oraz innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie przez okres
ich trwania i czas rozliczenia przez nas wręczania nagród.

W celu rozliczalności, czyli udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez czas, w którym Spółka zobligowana jest
do przechowywania danych lub dokumentów dane zawierających. Jest
to podyktowane koniecznością udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

VII. Czy przekazujemy Twoje dane do ośrodków spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Poza Europejski Obszar Gospodarczy, Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC. Będzie się to odbywać w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi
są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VIII. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Należy jednak wyjaśnić, że nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez naszą Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do celów analitycznych i prognostycznych, mających na celu określenie Twoich preferencji oraz zainteresowań.

Loading...