BLM Sp. z o.o.


ul. gen. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, Polsko
DIČ: PL9372667053

IČO PL: 243335940
BDO: 000037094
č. OR: 0000472024, společnost zapsaná u okresního soudu v Bielsku-Bialé, VIII.
Hospodářské oddělení, základní kapitál 5000 PLN.

Loading...